Stichting Mes Amis

Mes Amis: mijn vrienden
Mes Amis staat voor mijn vrienden en vertegenwoordigd precies wat de stichting wil uitdragen en vanuit welke visie zij in 2003 is opgericht. De voorzitter van het bestuur kwam met het idee om de stichting op te richten, nadat in zijn vriendenkring bij een vader de ziekte MS werd geconstateerd. Hij ervoer de emotionele en financiële druk die een chronisch ziek gezinslid met zich meebrengt van dichtbij en wilde hier iets positiefs aan bijdragen, ook voor anderen die zich in een zelfde of soortgelijke situatie bevinden.

Doelstelling
Bovenstaande leidde uiteindelijk tot een concrete stichting met een helder doel: Het bieden van mogelijkheden tot aangepaste vakanties voor gezinnen met een lichamelijk of meervoudig gehandicapt gezinslid. Passende accommodaties bleken echter dun bezaaid. Vandaar dat Stichting Mes Amis hier zelf naar op zoek ging en sinds juli 2011 haar eigen chalet kan aanbieden tegen een voor iedereen betaalbare prijs.

Vrijwilligers
Stichting Mes Amis draait volledig op de kracht van vrijwilligers. Zonder hen zou de stichting geen bestaansrecht hebben. Het bestuur is hen dan ook erg dankbaar voor al het goede werk dat zij doen.

Spreekt het werk van Mes Amis u aan? Word dan vrijwilliger! We zoeken nog enthousiaste mensen die een steentje bij willen dragen aan onze activiteiten, waarmee we de stichting draaiend houden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingmesamis.nl.

Financiële steun
Geen tijd, maar wel een warm hart voor Stichting Mes Amis? U kunt ons ook steunen met een financiële bijdrage. Uw gift is meer dan welkom op rekeningnummer NL46RABO0328063800 ten name van Stichting Mes Amis.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Stichting Mes Amis, het chalet en/of het verhuur van het chalet, bezoek dan de website van Stichting Mes Amis.